Засилени мерки срещу грип и вируси

Засилени мерки срещу вируси

От началото на месец март 2020 при почистване на автобусите на фирмата се използват дезинфектиращи материали и спирт с цел осигуряване на по-безопасна среда.

Някои от използваните препарати са:

  • ЕТИЛОВ СПИРТ 96 % - за почистване и дезинфекция. 

  • ХЕНДИСЕПТ - Алкохолен дезинфектант за ръце и повърхности. Активно вещество - ПРОПАН-2-ОЛ. Без изплакване. 

  • HUVESEPT - Дезинфектант с бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие, вируси с обвивка, включително и COVID 19, като областта на приложение е хигиенна дезинфекция на ръце, както и дезинфекция на малки по площ повърхности и предмети, устойчиви на алкохол, включително такива, които влизат в контакт с храни за хора и животни.

  • КЛОДАН Д - Ефервесцентни таблетки, съдържащи натриев дихлороизоцианурат дихидрат и активен хлор. Разтварят се във вода.

  • SANIFORT - препарат за дезинфекция на повърхности и дезинфекция на вода.

Всяка вечер и между курсовете персоналът третира с тези препарати подовете, седалките, дръжките и облегалките на превозните средства. Контролът се извършва от механиците и администрацията на фирмата.

 


Времето
в
Елин Пелин

4 °C

Ниска слоеста облачност

вятър 6 км/ч

2022-11-28 -1 | 2 °C
2022-11-29 -2 | 4 °C
2022-11-30 2 | 4 °C
2022-12-01 3 | 4 °C