Пенсионерски карти

Пенсионерски карти

Считано от 01.05.2023 год. според законовият ред за превоз по намалени цени на лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл.68, ал.1 – 3 от същия Кодекс / наричани по-долу правоимащи/ се правят следните промени:

Отстъпката от реалната стойност на пътуването ще се прилага само и единствено на всеки правоимащ, който е закупил предварително абонаментна карта със съответното намаление от офисите на дружествата - превозвачи.

Издадена карта на правоимащ няма да бъде преиздавана, ако бъде загубена или унищожена.

Картата, издадена на правоимащ, която бъде предоставена за ползване на лице, нямащо право на такава, незабавно се изземва и унищожава.

Картата се издава в срок от 24 часа след представяне на следните документи:

  1. Заверено от получателя на картата копие на пенсионно свидетелство.
  2. Снимка с размер 45 мм/ 35 мм
  3. Заплатена цена на картата.

Картите се получават само лично срещу подпис в регистър на издадени карти.


Времето
в
София

16 °C

Частична облачност

вятър 4 км/ч

2024-05-19 13 | 21 °C
2024-05-20 11 | 22 °C
2024-05-21 11 | 22 °C
2024-05-22 10 | 22 °C